Paragrafen

Lokale heffingen

In 2021 is een begin gemaakt met de herdefiniëring en de herijking van de legestarieven omgevingsrecht als gevolg van de aankomende nieuwe Omgevingswet (met ingang van 1 januari 2023).

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38