Programma-verantwoording

Programma 1 Openbare orde en veiligheid

Veilige woon- en leefomgeving
De doelstelling is om een zo veilig mogelijke gemeente te zijn voor onze inwoners en ondernemers. Hier is aan gewerkt door uitvoering te geven aan het IVP 2019-2022.

Het plan van aanpak ondermijning is vastgesteld en wordt uitgevoerd. Op terrein van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit is er een samenwerking aangegaan op Limburgs niveau, waarbij een gezamenlijke aanpak wordt gerealiseerd.

Tevens is binnen Weert het eerste project genaamd HackShield gestart om jeugd bewust te maken van de online gevaren op het internet en ze weerbaar te maken.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38