Programma-verantwoording

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Biodiversiteit en klimaatadaptatie
Er is gestart met het (in het kader van onder meer de komende Omgevingsvisie en Omgevingsplan, de strategische visie Werken aan Weert 2030 en het programma 'Weert koerst op verbinding') integraal uitwerken van de beleidsthema’s Water, Klimaat, Groen, Gezondheid en Biodiversiteit. Dit gaat uiteindelijk vorm krijgen in de Groen Blauwe Agenda.

Landbouw
In 2021 is uitvoering gegeven aan de landbouwvisie middels:

  • Uitvoering Saneringsregeling Varkenshouderij: In Weert heeft één bedrijf gebruik gemaakt van deze regeling. Bedrijf is gestopt en stallen zijn gesloopt;
  • Overleg Natuur inclusieve landbouw opgestart met een tiental boeren uit Weert, Nederweert en Leudal. Dit overleg functioneert als één van de drie pilots in het (provinciale) actieplan Natuurinclusieve landbouw (NIL);
  • Ondertekening pamflet Platform Vitale Veehouderij (samen met 5 peelgemeenten, provincie, LLTB, N&M federatie en Rabobank).
  • De Herenboeren zijn in 2021 volledig operationeel geworden.
Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38