Paragrafen

Bedrijfsvoering

Kerntaak van de gemeentelijke communicatie is het creëren van verbinding. Want alleen in verbinding met onze inwoners, onze ondernemers en instellingen maken we als gemeente impact. Naast informeren van doelgroepen over onze dienstverlening, willen we met communicatie inwoners en ondernemers bereiken. Zodat zij mee gaan doen, hun mening (kunnen) geven (interactie) en eventueel hun gedrag in een gewenste richting aanpassen (duurzamer, veiliger etc). Communicatie en participatie gaan hand-in-hand. Covid-19 zorgde er ook in 2021 voor dat we regelmatig op een andere manier, veelal digitaal, in verbinding moesten komen met onze stakeholders.
Ten aanzien van het thema Participatie hebben we in 2021 de basis gelegd voor het omgevingsgericht communiceren en samenwerken. Hier wordt de komende periode zowel intern als extern op voort geborduurd.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38