Programma-verantwoording

Programma 4 Onderwijs

Adequate onderwijshuisvesting

De realisatie van de kindvoorziening Altweerterheide is een jaar vertraagd. Dit mede als gevolg van een langlopende vergunningprocedure en een bezwaar op de verleende vergunning dat allereerst afgewikkeld diende te worden. Uiteindelijk is de bouw eind 2021 aanbesteed en wordt begin 2022 gestart met de bouwwerkzaamheden. Geplande oplevering en ingebruikname zijn 4e kwartaal 2022.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38