Programma-verantwoording

Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

Open monumentendagen
Weert had zich voor 2021 kandidaat gesteld voor de landelijke opening, deze vond op 9 september 2021 plaats. Het startschot werd gegeven door prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Dit weekend heeft niet alleen regionale en landelijke publiciteit opgeleverd maar trok ook een record aantal bezoekers.

Cultuurroute
De Cultuurroute 2024 met daarin het cultuurbeleid voor de komende jaren is door de raad vastgesteld.

Beheer en onderhoud afstemmen op biodiversiteit, energie en klimaatadaptieveopgaven
Door soortkeuze van bomen en beplanting af te stemmen op biodiversiteit en klimaatopgaven als tegengaan van verdroging, voorkoming van hittestress et cetera, en zodoende een bijdrage te leveren aan de klimaatadaptieve opgaven.

De bermen zijn zoveel mogelijk ecologisch gemaaid. De aanbesteding om dit, als een werk gecombineerd met de sloten, uit te voeren is eind 2021 gestart.

Bij reconstructies wordt ingezet op verdergaande vergroening door enkel steen en asfalt aan te leggen daar waar nodig. Hiermee breiden we het groenareaal substantieel uit.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38