Programma-verantwoording

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Bijgestelde begroting 2021

Rekening 2021

Saldo

Lasten

Parkeerbelasting

0

0

Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds

188

0

188

Belastingen overig

25

-6

31

Overige baten en lasten

782

866

-84

OZB niet-woningen

0

0

OZB woningen

307

350

-43

Treasury

2.091

2.066

25

Totaal lasten

3.393

3.276

Baten

Parkeerbelasting

2.163

2.182

19

Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds

92.085

93.157

1.072

Belastingen overig

1.746

1.593

-153

Overige baten en lasten

650

848

198

OZB niet-woningen

4.141

4.259

118

OZB woningen

6.568

6.654

86

Treasury

1.824

2.212

388

Totaal baten

109.177

110.905

Totaal saldo van baten en lasten

-105.785

-107.630

1.845

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38