Programma-verantwoording

Vennootschapsbelasting

Bijgestelde begroting 2021

Rekening 2021

Saldo

Lasten

Vennootschapsbelasting (VpB)

10

15

-5

Totaal lasten

10

15

Baten

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

Totaal baten

Totaal saldo van baten en lasten

10

15

-5

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38