Programma-verantwoording

Programma 3 Economische zaken en promotie

Lokale arbeidsmarktagenda en regionaal arbeidsmarktbeleid
De economie kromp in het begin van de Covid-19 pandemie fors, maar herstelde zich in de loop van 2021. In het 2e kwartaal van 2021 was de economie weer op of zelfs boven het niveau van voor de Covid-19 crisis. Op de arbeidsmarkt waren de effecten uiteindelijk niet zo groot.
Tussen bedrijven, beroepen en sectoren zijn wel grote verschillen in de mate waarin zij getroffen zijn. Steunmaatregelen hebben tijdens de Covid-19 crisis onder andere voor een overbrugging van de werkgelegenheid gezorgd.

Lokale arbeidsmarktagenda
De arbeidsmarktagenda voor Weert is zowel de vertaling van de speerpunten uit het gemeentelijke programma maar sluit ook aan bij de behoeften en knelpunten uit de praktijk van ondernemers, onderwijsinstellingen en inwoners. Het is vooral een actiegerichte agenda die samen met onze partners wordt uitgevoerd. De gemeente heeft een faciliterende, verbindende en aanjagende rol in dit proces. Er is, voor zover mogelijk vanwege Covid-19, uitvoering gegeven aan de lokale arbeidsmarktagenda, o.a. door in te zetten op het behoud en aantrekken van (jong) talent voor Weert

Regionaal arbeidsmarktbeleid
Door de gemeenten uit de arbeidsmarktregio wordt uitvoering gegeven aan een gezamenlijke beleidsagenda van de Task Force Post Corona Midden-Limburg. Dit door 6 programmalijnen uit te voeren waarbij Weert bestuurlijk trekker is van de programmalijnen “Aantrekken en behouden van jong talent” en “Voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid”.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38