Programma-verantwoording

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Meetwaarde

Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met een motorvoertuig met een motorvoertuig

Vervallen indicator BBV

Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met een fietser

Vervallen indicator BBV

Jaarlijks x% minder ernstige ongevallen

Vervallen indicator

Zelf te definiëren indicator

Eenheid

Periode

Regio

Meetwaarde

Verbeteren verkeersveiligheid. Vervallen in Tussenrapportage

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38