Programma-verantwoording

Programma 9 Middelen, bestuur en algemeen beheer

Masterplan Digitale Transitie
Met het Masterplan Digitale Transitie is voortgebouwd op de ICT basis die is gelegd in het eerste masterplan informatiearchitectuur.  In de digitale transitie is gewerkt aan de realisatie van de ambitie om met innovatieve middelen te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en wetgeving. Uitgangspunt is daarbij dat digitalisering van de informatie en in processen bijdraagt aan een efficiënte bedrijfsvoering en een verbeterde dienstverlening. Hierbij staan de behoeften en de wensen van inwoners en de gemeentelijke medewerkers van Weert in toenemende mate centraal. Tenslotte heeft de behoefte aan sturingsinformatie en voor het meten van effecten van beleid geleid tot de inrichting van een Stuur Informatie Systeem (Business Intelligence) dat de komende jaren kan worden uitgebouwd met verschillende dashboards.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38