Programma-verantwoording

Overhead

Bijgestelde begroting 2021

Rekening 2021

Saldo

Lasten

Overhead

19.035

18.942

93

Totaal lasten

19.035

18.942

Baten

Overhead

487

513

26

Totaal baten

487

513

Totaal saldo van baten en lasten

18.548

18.429

119

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38