JAARVERSLAG

Uiteenzetting van de financiële positie

Begroting na wijziging

Bedrag

Totaal lasten programma 1 t/m 9

157.465

Totaal baten programma 1 t/m 9

63.069

Totaal programma's

-94.399

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

105.785

Overhead

-18.548

Vennootschapsbelasting

-10

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

-7.172

Toevoegingen aan reserves

16.778

Onttrekkingen uit reserves

-9.668

Geraamd resultaat (nadelig ofwel tekort)

-62

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38