JAARVERSLAG

Uiteenzetting van de financiële positie

Als verschil tussen de bijgestelde begroting en de jaarrekening (realisatie) is uiteindelijk een verschil te verklaren van:

Resultaat

Bedrag

Begroting na wijziging (geraamd resultaat: nadelig ofwel tekort)

-62

Jaarrekening (gerealiseerd resultaat: voordelig ofwel overschot)

8.313

Te analyseren verschil

8.375

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38