JAARREKENING

Balans

Garantstellingen

Omschrijving

Oorspronkelijk bedrag

Percentage borgstelling

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2021

Risicobedrag

BLG Wonen

Particulieren

3.164

15%

1.918

1.673

257

ING Bank

Particulieren

390

83%

441

294

242

Rabobank

Particulieren

100%

53

37

37

SNS

Particulieren

213

15%

157

107

16

Syntrus Achmea

Particulieren

227

81%

107

107

86

Stater Nederland BV

Particulieren

20%

937

537

110

Bouwvereniging Weert

Woningbouwverenigingen

486

100%

366

346

366

Woningvereniging St. Joseph

Woningbouwverenigingen

908

100%

589

533

589

Coöperatieve Vereniging WeertEnergie U.A.

Coöperatieve vereniging

1.500

100%

1.406

1.311

1.311

Totaal garantstellingen

6.888

5.974

4.944

3.015

Achtervang

Woningbouwverenigingen

50%

261.143

250.114

125.057

Totaal garantstellingen en achtervang

6.888

267.117

255.059

128.072

De gemeente staat garant voor leningen die verband houden met woningbouw voor zowel particulieren (hypotheken) als organisaties. Garant staan betekent in dit geval dat de gemeente de rente- en aflossingsverplichtingen van de leningen (deels) garandeert.

De gemeente is ook de zogenaamde achtervang voor leningen verstrekt onder WSW-borging. WSW staat voor Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Bouwverenigingen kunnen bij bankinstellingen leningen krijgen voor sociale woningbouw als het WSW garant staat. De garantstelling geldt voor 100% van de aflossingen en rente.
WSW neemt de betaalverplichtingen voor een lening over wanneer de corporatie (ondanks de voordelige financieringsvoorwaarden) de rente en aflossing op een door WSW geborgde lening niet meer kan betalen. Alleen als WSW deze betaalverplichting niet uit de  overige buffers in de zekerheidsstructuur  kan voldoen, moeten Rijk en gemeenten bijspringen. Op grond van hun rol als achtervanger moeten zij in dat geval renteloze leningen aan WSW verstrekken, en wel onder de volgende afspraken:

  • Het Rijk verstrekt in alle gevallen de helft (= 50%) van de renteloze leningen.
  • De zogenoemde “schadegemeenten” verstrekken samen een kwart (= 25%) van de renteloze leningen. De schadegemeenten zijn de gemeenten die vermeld zijn in de leningen waarvoor WSW de betaalverplichting overneemt.
  • Alle gemeenten die achtervanger zijn van WSW (met inbegrip van de schadegemeenten) verstrekken samen het resterende kwart (= 25%) van de renteloze leningen.

WSW is nog nooit aangesproken op de borg en schat het risico van de gemeenten en het Rijk in als zeer klein, of zelfs theoretisch.

EUROPESE AANBESTEDINGEN

Uitgangspunten onderstaande tabel:

  1. Er is sprake geweest van een Europese aanbesteding
  2. Er is sprake van een (doorlopende) overeenkomst per 1 januari 2022
  3. Er is sprake van een financiële verplichting

Omschrijving

Looptijd excl. opties

Opdrachtnemer

Restwaarde

Voorziening warme dranken stadhuis en gemeentewerf

22-2-2022

Douwe Egberts

4

Verwerking grof huishoudelijk afval

31-12-2025

Baetsen

700

Onderhoud bomen

9-4-2022

Idverde

112

Aansprakelijkheidsverzekering

1-1-2023

Centraal Beheer

10

Accountant

30-6-2023

BDO

75

Schoonmaakdiensten en glasbewassing Gemeentelijke gebouwen

1-1-2025

Balanz Facilitair

1.320

Schoonmaakdiensten en glasbewassing Gemeentelijke parkeergarages

1-1-2025

Balanz Facilitair

324

Brandverzekering

31-12-2023

Raetsheren van Orden

395

Inzameling huihoudelijk restafval en GFT

30-6-2030

Van Kaathoven

2.000

Raamovereenkomst onderhoud speeltoestellen en valondergronden

1-6-2024

Spereco

259

Raamovereenkomst inspectie en reiniging hoofdriool

31-12-2023

Vandervalk+degroot bv

299

Gymnastiekvervoer

1-7-2028

Kupers Touringcars

81

Verwerking huishoudelijk restafval

31-12-2023

Attero Zuid

480

Leveringsovereenkomst Aardgas collectief ICZ

31-12-2022

Gazprom

240

Leveringsovereenkomst Elektriciteit collectief ICZ

31-12-2022

DVEP Energie

487

Informatiesysteem Sociaal Domein Gemeente Weert

31-12-2026

Blinqt

500

Digitale uitgifte parkeerproducten Weert

26-10-2025

Sigmax Law Enforcement B.V.

65

Raamovereenkomst Groot onderhoud sportvelden

31-12-2023

Elco

135

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38