JAARREKENING

Balans

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum met een materiële impact op de situatie per 31 december 2021.

De situatie in Oekraïne leidt er toe dat de gemeente in 2022 vluchtelingen opvangt. Verwachting is dat de kosten die hiervoor gemaakt worden gecompenseerd zullen worden door het rijk.  Daarnaast is er sprake van prijsstijgingen in 2022 door deze situatie, in de P&C documenten van 2022 en de begroting van 2023 zal dit verwerkt worden.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38